Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych

Jak profesjonalnie sprzedawać dobra o bardzo dużej wartości?

Szkolenia dla handlowców i sprzedawców dóbr inwestycyjnych

Sprzedaż dóbr inwestycyjnych - począwszy od budynków, konstrukcji, wyposażenia, poprzez maszyny produkcyjne aż do narzędzi i instrumentów o długoterminowym zastosowaniu - wymaga wsparcia specyficznymi technikami sprzedaży. Ponieważ najczęściej wartość dóbr inwestycyjnych jest bardzo duża, wydłuża to proces decyzyjny u klientów. W tego typu sytuacjach klienci muszą mieć wsparcie decyzji racjonalnymi argumentami. Do podjęcia decyzji o zakupie konieczne jest oszacowanie długoterminowych korzyści z dóbr inwestycyjnych, przewidywanych kosztów eksploatacyjnych oraz korzyści z obniżenia dotychczasowych kosztów. Kontrakty będą zdobywali ci handlowcy, którzy potrafią ocenić sytuację klienta, zaangażować go do rozmowy, wyliczyć długoterminowe korzyści i koszty a następnie wykazać opłacalność zakupu dóbr inwestycyjnych. Wszystko to musi być wzmocnione odpowiednimi argumentami i technikami prezentacji. Handlowcy nie rodzą się z tymi umiejętnościami, ale mogą się ich nauczyć. Dlatego dla handlowców dóbr inwestycyjnych proponujemy specjalistyczne szkolenie, które pozwoli osiągać większą skuteczność sprzedaży.

Program szkolenia dla handlowców - "TECHNIKI SPRZEDAŻY DÓBR INWESTYCYJNYCH"


I. Czynniki decydujące o sukcesie sprzedaży dóbr inwestycyjnych

• Istota procesów decyzyjnych podczas zakupu dóbr inwestycyjnych
• Podejście klientów do oceny ryzyka z zakupu dóbr inwestycyjnych
• Podejścia klientów do oceny korzyści z zakupu dóbr inwestycyjnych

II. Szybka metoda oceny opłacalności zakupu dóbr inwestycyjnych

• Szybka metoda szacowania kosztów i korzyści z dóbr inwestycyjnych
• Bilansowanie kosztów i korzyści
• Wyciąganie wniosków o opłacalności zakupu dobra inwestycyjnego

III. Pełna metoda oceny opłacalności zakupu dóbr inwestycyjnych

• Podstawowe założenia finansowe przyjmowane do ekonomicznej oceny inwestycji
• Określanie "cyklu życia" inwestycji u klienta
• Określanie okresu przeprowadzania analiza opłacalności inwestycji
• Szacowania łącznych nakładów inwestycyjnych netto
• Szacowanie przyrostu przychodów z inwestycji
• Szacowanie przyrostu kosztów z inwestycji
• Szacowanie dodatkowych oszczędności z inwestycji
• Szacowanie wzrostu zysku operacyjnego z inwestycji
• Szacowanie inwestycji w aktywa obrotowe netto
• Szacowanie nakładów na aktywa obrotowe
• Szacowanie wartości końcowej inwestycji
• Zestawienie łącznych przepływów pieniężnych netto z inwestycji
• Końcowe zestawienie opłacalności inwestycji dla klienta
• Określenie okresu zwrotu z inwestycji
• Wyliczanie wskaźników rentowności inwestycji dla klienta
• Graficzne przedstawianie efektów inwestycji

IV. Wykorzystanie programu do oceny opłacalności inwestycji

• Przyjmowanie założeń do oceny inwestycji
• Szacowanie przychodów, kosztów i oszczędności z inwestycji
• Interpretacja wyników oceny opłacalności zakupu dóbr inwestycyjnych
• Interpretacja okresu zwrotu i wskaźników rentowności

V. Przekonywanie klientów do zakupu dóbr inwestycyjnych

• Dobór słów prezentujących wartość dobra inwestycyjnego
• Argumentowanie metodą CECHA INWESTYCJI - ZALETA - KORZYŚĆ DLA KLIENTA
• Techniki dopasowania argumentów do potrzeb klientów
• Skuteczna struktura informacji o prezentowanych dobrach inwestycyjnych
• Wizualizowanie korzyści z dobra inwestycyjnego
• Technika skutecznego prezentowania przed klientem

VI. Odpieranie obiekcji do dóbr inwestycyjnych

• Zasady wysłuchiwania obiekcji klientów
• Techniki odpierania obiekcji technicznych, organizacyjnych i finansowych
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcje

VII. Negocjowanie cen dóbr inwestycyjnych

• Techniki prowadzenia negocjacji cenowych
• Techniki obrony przed atakami na cenę
• Odpowiadanie na żądanie obniżenia ceny
• Sztuka obrony podczas targowania się o cenę
• Obrona przed "oskubaniem" na zakończenie negocjacji

VIII. Finalizowanie decyzji o zakupie dóbr inwestycyjnych

• Niewerbalne sygnały gotowości do zakupu
• Werbalne sygnały gotowości do zakupu
• Wybór najlepszej chwili na finalizowanie sprzedaży
• Zasady zachowania się w końcowej fazie sprzedaży
• Technika próbnego testowania możliwości dokonania sprzedaży
• Techniki ułatwiające klientom podjęcie decyzji o zakupie


Zapraszamy na szkolenie handlowców, inżynierów i managerów sprzedających dobra inwestycyjne

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne

„Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych” są szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców, specyfiki sprzedawanych dóbr inwestycyjnych, dopasować scenki i ćwiczenia. Dzięki temu, że na szkoleniu są handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala więc rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych dóbr inwestycyjnych

szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne

Szkolenie „Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych” uwzględnia specyfikę sprzedawanych dóbr inwestycyjnych, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych dóbr. Szkolenia zawierają praktyczne scenki handlowe, ćwiczenia i przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca handlowców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych dóbr inwestycyjnych

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne - efekty

Korzyści dla handlowców dóbr inwestycyjnych:
• Większa skuteczność handlowa i mniej stresu w obsłudze klientów.
• Większa motywacja wewnętrzna handlowców do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów dla firmy ze sprzedaży dóbr inwestycyjnych.
• Wzrost liczby pozyskanych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktyce sprzedaży dóbr inwestycyjnych

Praktyczne metody szkolenia dla handlowców i sprzedawców dóbr inwestycyjnych

„Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do technik sprzedaży dóbr inwestycyjnych z dużą ilością warsztatów, ćwiczeń i scenek sprzedażowych. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujacych podczas rozmów handlowych.
Stosowane metody szkolenia dla sprzedawców dóbr inwestycyjnych:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik sprzedaży dóbr inwestycyjnych, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami postępowania na każdym etapie obsługi klienta.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci warsztatów z arkuszami do oceny opłacalności inwestycji, scenek sprzedaży dóbr inwestycyjnych, ćwiczeń w rozmowach z klientami i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik sprzedaży.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami z sytuacji handlowych). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiająca szklenie

Szkolenie dla sprzedawców i handlowców dóbr inwestycyjnych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców dóbr inwestycyjnych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - jako wersji podstawowej programu szkolenia.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - jako wersji rozszerzonej o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik sprzedaży dóbr inwestycyjnych.
• Szkolenie „Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Szkolenie dla sprzedawców i handlowców dóbr inwestycyjnych realizowane w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla sprzedawców dóbr inwestycyjnych

Każdy uczestnik szkolenia dla handlowców dóbr inwestycyjnych otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, scenkami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych dóbr inwestycyjnych. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla sprzedawców dóbr inwestycyjnych. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla handlowców dóbr inwestycyjnych

Cena szkolenia „Techniki sprzedaży dóbr inwestycyjnych” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych dóbr inwestycyjnych, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: (22) 669-27-15 lub 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl