Szkolenia zakupowe dla kupców

"Profesjonalne szkolenia zakupowe - koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności i są przeznaczone dla pracowników działu zakupów ..."

Szkolenia dla działu zakupów

"Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek szkolenia zakupowe, doskonale dostosowane do potrzeb działu zakupów ..."

Szkolenia dla kupców

"Negocjacje zakupowe pozwalają zdobyć umiejętności do prowadzenia negocjacji z dostawcami i uzyskiwania atrakcyjnych warunków zakupowych."

Negocjacje zakupowe - szkolenia dla działu zakupów

Ile może zyskać przeprowadzając szkolenia zakupowe dla pracowników z działu zakupów?

Szkolenia dla kupców i zaopatrzeniowców, szkolenia dla zakupowców

Dobrze przygotowani kupcy mają duży wpływ na wyniki finansowe firmy. Niższe koszty zakupu, nawet o kilka procent, mogą zwiększyć zysk firmy aż o 20-50%. Szczególne znaczenie mają te umiejętności kupców, które pozwalają na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych. Gdy kilkanaście lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek szkolenia z negocjacji zakupowych, widzieliśmy potrzebę opracowania specjalistycznego programu szkolenia dla kupców. Od tamtego czasu oferujemy profesjonalne szkolenia dla kupców - pracowników działu zakupów, rozwijające ich umiejętności z negocjacji zakupowych.


Program szkolenia dla kupców - "NEGOCJACJE ZAKUPOWE"

I. Negocjacje zakupowe - faza przygotowań

Skuteczne przygotowanie się do negocjacji zakupowych
• Czas na określenie własnej pozycji zakupowej
• Określenie pozycji negocjacyjnej sprzedającego
• Zaplanowanie strategii negocjacji zakupowych i taktyki postępowania ze sprzedawcą

II. Negocjacje zakupowe - faza rozpoczęcia rozmów

Wzmacnianie wrażenia siły zakupowców
• Zachowania tworzące wrażenie siły w negocjacjach zakupowych
• Wykorzystanie mowy ciała do wzmacniania pozycji zakupowej kupca
• Wybór najkorzystniejszego dla kupującego miejsca rozmów zakupowych

Wywieranie wpływu przez zakupowców na sprzedawców
• Tworzenie atmosfery ułatwiającej korzystne negocjacje zakupowe
• Wykorzystanie ukrytych obaw sprzedawcy do wzmocnienia pozycji zakupowców
• Wywieranie wpływu dzięki technikom z psychologii społecznej
• Poprawianie pozycji kupca dzięki sztuce słuchania i zadawania pytań

Obrona zakupowców przed manipulacjami sprzedawców
• Taktyki i strategie manipulowania kupującymi przez sprzedawców
• Sposoby skutecznej obrony przed manipulacjami sprzedawców
• Obrona przed atakiem werbalnym i inwazyjnym ze strony sprzedawców

III. Negocjacje zakupowe - faza zasadniczych negocjacji

Negocjowanie niższych cen i lepszych warunków zakupów
• Strategie korzystnego formułowania wstępnej oferty zakupowej
• Korzystne techniki odpowiedzi na oferty sprzedawcy
• Sposoby argumentowania przynoszące korzyści w negocjacjach zakupowych
• Wykorzystywanie strategii grania na czas dla zwiększania korzyści kupującego
• Negocjacje zakupowe i sztuka wykorzystywania blefu w negocjacjach
• Sposoby mądrego ustępowania i pozyskiwania ustępstw cenowych
• Unikanie błędów podczas negocjacji cenowych i warunków płatności
• Uzyskanie dodatkowych korzyści w ostatniej fazie negocjacji zakupowych

Skuteczne negocjowanie zakupowców ze sprzedawcami o silnej pozycji
• Sposoby wzmacniania wewnętrznego przekonania o własnej sile negocjacyjnej
• Sposoby poprawy alternatyw i wzmocnienia pozycji negocjacyjnej
• Strategie prowadzenia negocjacji zakupowych ze słabszej pozycji


Zapraszamy na szkolenie kupców, pracowników działu zakupów oraz handlowców

Szkolenia zakupowe, szkolenia dla kupców, szkolenie dla działu zakupów, szkolenia dla zakupowców

Szkolenia zakupowe są realizowane w formie zamkniętej i biorą w nim udział kupcy tylko z jednego działu zakupów - jednej firmy. Zamknięte szkolenia zakupowe pozwalają na dostosowanie programu do potrzeb kupców, umożliwiają zastosowanie ćwiczeń i branżowych przykładów dopasowanych do działu zakupów.
Profil uczestników szkolenia:
• Kupcy i pracownicy z działu zakupów, pracownicy działów logistyki
• Dyrektorzy i kierownicy działu zakupów, działu logistyki i zaopatrzenia.
• Handlowcy i kierownicy zespołów sprzedażowych pragnący poznać metody działania kupców.


Szkolenia zakupowe są dostosowane do sytuacji branżowej kupców

Szkolenia zakupowe dostosowane dla kupców - szkolenie dla działu zakupów, szkolenia dla zakupowców

Szkolenie "Negocjacje zakupowe" są adresowane do kupców z wielu branż (np. dla pracowników działu zakupów firm produkcyjnych, hurtowni, sieci handlowych, sklepów, firm usługowych, instytucji finansowych). Dla każdej firmy indywidualnie dostosowujemy program szkolenia z negocjacji zakupowych - tak, aby uwzględniał specyfikę tej firmy i pracujących w niej kupców czy pracowników działu zakupów. Szkolenia zakupowe są wypełnione branżowymi przykładami. Omawiane są również sytuacje, z którymi spotykają się pracownicy działu zakupów podczas negocjacji z dostawcami. Branżowe dostosowanie szkolenia sprawia, że pracownicy działu zakupów szybko opanowują techniki z zakresu negocjacji zakupowych.


Szkolenia są nakierowane na uzyskiwanie przez kupców lepszych warunków zakupu

Korzyści ze szkolenia dla kupców, korzyści ze szkolenia dla działu zakupów

Korzyści dla kupców:
• Udoskonalenie technik z negocjacji zakupowych i ułatwienie pracy kupców.
• Uzyskiwanie premii za oszczędności w zakupach i mniejsza ilość stresu zawodowego.

Korzyści dla działu zakupów (dla firmy):

• Niższe koszty zakupu i wyższe zyski firmy.
• Wzmocnienie pozycji przetargowej podczas rozmów kupców z handlowcami.


Metody szkolenia są skoncentrowane na uzyskaniu praktycznych umiejętności z negocjacji zakupowych

Praktyczne metody szkolenia dla kupców, szkolenia zakupowe, szkolenie dla działu zakupów, zaopatrzeniowców, szkolenia dla zakupowców

Szkolenia zakupowe mają praktyczny charakter - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do techniki zakupowej z dużą ilością ćwiczeń, scenek z negocjacji zakupowych, praktycznych warsztatów. Takie metody szkolenia przynoszą największe korzyści dla kupców - pracowników działu zakupów.
Stosowane metody szkolenia dla kupców:
Krótkie wprowadzenie do technik negocjacji zakupowych, mające na celu zapoznanie kupców i pracowników działu zakupów z zasadami wykorzystywanymi w czasie warsztatów i ćwiczeń.
Warsztaty polegające na stosowaniu sztuki negocjacji zakupowych i wypracowywaniu narzędzi pracy (np. skryptów rozmów, sposobów działania) dla kupców.
Ćwiczenia w postaci scenek kupieckich, ćwiczeń w rozmowach zakupowych i rozwiązywaniu praktycznych problemów, z jakimi spotykają się pracownicy działu zakupów. Nasze szkolenia zakupowe charakteryzyją się tym, że wszystkie ćwiczenia mają charakter branżowy i zmierzają do praktycznego zastosowania poznanych technik z negocjacji zakupowych.
Dyskusje kupców nad problemami negocjacji zakupowych, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Dyskusje mają na celu wypracowanie najskuteczniejszych rozwiązań w danej sytuacji zakupowej.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności doskonalenia kupców proponowane szkolenie zakupowe jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami branżowymi). Dodatkowo w warsztatach i ćwiczeniach stosujemy prace na planszach i arkuszach szkoleniowych. Praktyka pokazuje, że nasze szkolenia zakupowe zwiększają skuteczność i doskonalą umiejętności kupców. Metody te mocno angażują pracowników działu zakupów, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Szkolenie trwa jeden lub dwa dni a termin jest ustalany indywidualnie

Szkolenia zakupowe - czas trwania szkolenia dla kupców - pracowników działu zakupów, szkolenia dla zakupowców

Program "Negocjacje zakupowe" i czas realizacji tego typu szkoleń dla kupców jest uzależniony od potrzeb i możliwości pracowników działu zakupów danej firmy. W praktyce, firmy najczęściej zamawiają szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia). Jest to czas minimalny, ale wystarczający do opanowania podstawowych technik zakupowych. Oczywiście w sytuacji niektórych firm istnieje potrzeba rozbudowania szkolenia do dwóch dni.
• Szkolenie „Negocjacje zakupowe” dla kupców - pracowników działu zakupów może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia, a także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia zakupowe realizujemy w całym kraju

Szkolenia zakupowe realizujemy w całym kraju - Szkolenia dla kupców z działu zakupów prowadzimy w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia zakupowe prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla kupców z jednej firmy, bardzo często szkolenia zakupowe prowadzimy w siedzibach tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla uczestników. Szkolenie zakupowe możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Kupcy otrzymują specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe i certyfikaty

Materiały szkoleniowe i certyfikaty dla kupców z działu zakupów

Każdy uczestnik szkolenia dla kupców i pracowników działu zakupów otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia zakupowego, ćwiczeniami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji zakupowej firmy kupców i obsługiwanych dostawców. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia zakupowego. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawami do ćwiczeń dla pracowników działu zakupów. Podręcznik staje się swoistym poradnikiem dla kupców w trudnych sytuacjach zakupowych.

Gwarantujemy wzrost skuteczności kupców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja dla kupców - wzrostu skuteczności kupieckiej

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność kupców / działu zakupów w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych kupców, rodzaju kupowanych towarów i usług, typu dostawców czy sytuacji na rynku walutowym. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność kupców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.

Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność za szkolenia zakupowe następuje po zakończeniu szkolenia dla kupców

Płatność za szkolenie zakupowe jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie zakupowe powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie dla kupców i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia dla kupców

Cena szkolenia szkolenia dla kupców, szkolenia zakupowe, szkolenie dla działu zakupów, szkolenie z negocjacji zakupowych, szkolenia dla zakupowców

Cena szkolenia dla kupców zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o szkolenie dla kupców, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: (22) 669-27-15 lub 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl