Firma konsultingowa

"Rozwiązujemy problemy ze sprzedażą w firmie, wdrażamy rozwiązania zapewniające skuteczność działu handlowego i trwały wzrost sprzedaży."

Doradztwo sprzedażowe dla firm

"Doskonalimy organizację działu sprzedaży dla uzyskania sprawnych struktur handlowych i doprowadzenia do wzrostu przychodów ze sprzedaży."

Firma doradcza - doradztwo sprzedażowe

"Jako firma doradcza usprawniamy organizację pracy handlowców, określamy zadania i wynagradzanie handlowców, ukierunkowujemy zarządzanie działem handlowym."

Jak działa firma konsultingowa

Jak działa firma doradcza, firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Każda branżą ma swoją specyfikę, ale doradztwo biznesowe jest odmienne od branż produkcyjnych czy handlowych. Można by powiedzieć, że firma doradcza to firma do zadań specjalnych. W takiej roli najczęściej występuje. O firmach doradczych krążą różne opowieści - część prawdziwych, reszta półprawd, ale zapewne najwięcej jest mitów. Dlatego chcemy w tym miejscu przybliżyć charakterystykę sektora usług doradczych – wyjaśnić jak działa firma konsultingowa. Tym samym - ułatwić podejmowanie decyzji, układanie współpracy z firmą doradczą. Wszystko po to, aby osiągać sukces w biznesie.

Profesjonalne doradztwo biznesowe wspiera rozwój firm

Doradztwo biznesowe to stosunkowo młoda, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Sama branża w wersji profesjonalnej zaczęła rozwijać się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Rozwój przedsiębiorstw amerykańskich sprawił, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi doradcze, świadczone przez firmy konsultingowe. W 1886 roku powstała, prawdopodobnie pierwsza, firma doradcza – Arthur D. Little Inc. Kilkanaście lat później zaczęły powstawać kolejne firmy oferujące doradztwo biznesowe dla firm. W Polsce doradztwo biznesowe zaczęło rozwijać się w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku, ale prawdziwy rozwój nastąpił na początku lat 90-tych.

Rozwój rynku doradczego cały czas trwa. W dużym stopniu jest to podyktowane ty, że doradztwo biznesowe to potrzebna branża. Profesjonalna firma doradcza wspiera rozwój przedsiębiorstw - wpływa na rozwój metod zarządzania, poprawia efektywność przedsiębiorstw, umacnia ich pozycję na rynku, dopasowuje firmy do zmieniających się potrzeb rynku. Tym samym można powiedzieć, że doradztwo biznesowe ma wpływ na rozwój i poprawę konkurencyjności gospodarki.

Doradztwo biznesowe ma przynosić korzyści klientowi

Korzyści dla klienta z usługi doradczej. Firma doradcza, firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Przez doradztwo biznesowe należy rozumieć pomaganie firmom w osiąganiu pożądanych rezultatów (rozwiązywaniu problemów i osiąganiu sukcesu).Zazwyczaj przedsiębiorstwa potrzebują konsultantów na jakiś ograniczony czas – na czas występowania problemów, zmian, w okresie wdrażania strategii rozwoju. Jest to rozwiązanie opłacalne. Firma doradcza musi skutecznie wykonać przydzielone zadania, kończy projekt i przechodzi do kolejnego projektu - dla kolejnej firmy. Do takich zadań firma konsultingowa musi być specjalnie zorganizowana, dysponować wysokiej klasy specjalistami (konsultantami) w swojej dziedzinie, narzędziami analitycznymi, narzędziami technologicznymi, wypracowanymi metodami pracy, zarządzania projektami, umiejętnościami przekonywania do wypracowanych rozwiązań. Firma doradcza musi właściwie wykorzystać te zasoby i wypracować „szyte na miarę” rozwiązania doskonalące organizację przedsiębiorstw.

Lepszy jest doradca wewnętrzny czy zewnętrzna firma konsultingowa?

Lepszy jest doradca biznesowy wewnętrzny czy zewnętrzna firma konsultingowa. Firma doradcza, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Część bardzo dużych firm utrzymuje własny zespół doradców biznesowych. Jednak większość firm zamawia zewnętrzne usługi doradcze. Która opcja jest lepsza? Warto rozważyć „za i przeciw” obu rozwiązań.

Najważniejsze argumenty przemawiające „za” doradcą wewnętrznym są następujące: znajomość firmy, ludzi, procesów, szybki i stały dostęp do informacji, łatwy dostęp do doradcy wenętrznego. Pomimo tych zalet, niestety jest też dużo minusów. Do najważniejszych należy zaliczyć: ryzyko uwikłania w wewnętrzne interesy, brak obiektywności, brak śmiałości w powiedzeniu prawdy, brak zróżnicowanych doświadczeń z wielu firm, szukanie złotego środka – aby zaspokoić różne interesy w firmie. Wszystkie te negatywne czynniki mogą istotnie ograniczyć możliwość wypracowania najlepszych rozwiązań dla firmy.

Z kolei oceniając zewnętrzne doradztwo biznesowe mozna również znależć argumenty „przeciw”. Do najważniejszych należy: konieczność przeprowadzenia diagnozy i zapoznania się ze specyfiką firmy, utrudniony dostęp do firmy i wyższe koszty za godzinę pracy doradcy zewnętrznego w porównaniu do doradcy wewnętrznego. Do zalet zaś można zaliczyć: obiektywność, niezależność, brak uwikłania w gry interesów, wiarygodność dla pracowników firmy – „głos z zewnątrz”, doświadczenia z różnych firm, możliwość doboru różnego rodzaju specjalistów, brak kosztów po zakończeniu projektu.

Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy lepszy jest doradca wewnętrzny czy zewnętrzna firma doradcza. Wszystko zależy od skali działania firmy, specyfiki problemu do rozwiązania i budżetu na rozwiązanie problemu.

Firma konsultingowa powinna zdobyć zaufanie klienta

Firma doradcza musi zdobyć zaufanie klienta. Firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Podstawą utrzymywania i rozwijania współpracy firmy doradczej z klientami jest zbudowanie wzajemnego zaufania. Zarówno klient, który zaufa jak i sama firma doradcza, która zaufa klientowi i sama zyska zaufanie – obie strony zyskują wiele korzyści. Firma konsultingowa zyskuje możliwość realizacji projektu doradczego, łatwiejszy proces wdrażania usprawnień i możliwość długoterminowej współpracy przy kolejnych projektach. Z kolei klient zyskuje komfort osobisty i bezpieczeństwo dla swojej firmy. Przecież doradca biznesowy poznaje organizację firmy, sytuację finansową, rozumie jej silne i słabe strony. Oczywiście doradca biznesowy musi poznać firmę klienta, aby mógł zidentyfikować przyczyny problemu i znaleźć właściwe rozwiązania. Klienci zdają sobie sprawę, że takie informacje powinien mieć tylko zaufany doradca biznesowy. Dlatego te dwa słowa: „zaufanie” i „firma konsultingowa” muszą być ze sobą powiązane.

W jaki sposób firma konsultingowa zdobywa zaufanie klienta?

Jeśli klienta po raz pierwszy spotyka się z konsultantami firmy doradczej, zazwyczaj jest ostrożny, ściśle trzyma się ustaleń zawartych w umowie i bacznie przygląda się jak firma doradcza wykonuje swoje zadania. Klienci działają zgodnie z zasadą, że „na ostrożności jeszcze nikt nie stracił”. Zaufanie do dorady nigdy nie powstaje od razu. Firma konsultingowa musi sobie zapracować na zaufanie klienta. Oceniane jest wszystko – od wiedzy merytorycznej, doświadczenia, umiejętności identyfikacji problemu i wypracowania rozwiązania, które będzie najlepsze dla firmy klienta, poprzez organizację pracy, a na dotrzymywaniu tajemnicy kończąc. Zaufanie nie pojawia się nagle, ono narasta. Wynika zarówno z argumentów racjonalnych jak i emocjonalnych. Wraz z upływem czasu, jeżeli firma konsultingowa spełnia oczekiwania klienta, przechodzi na coraz to wyższy stopień zaufania. Najwyższy stopnień można nazwać „zaufanym doradcą”. Często sama firma doradcza nie ma u klienta aż takiego stopnia zaufania, ale mają go zatrudnieni przez nią doradcy biznesowi, którzy osobiście wykonywali projekt dla klienta. Pomimo tego, że umowy podpisuje firma doradcza z klientem - proces współpracy z klientem na osobisty charakter. Doradztwo biznesowe charakteryzuje się tym, że podczas wykonywania zadań doradczych, ważne są metody pracy, sprawdzone procesy przeprowadzania audytów, specjalistycznych analiz, opracowywania propozycji usprawnień, ale najważniejsza jest ocena predyspozycji osób wykonujących pracę - konsultantów.

Firma konsultingowa powinna być skoncentrowana na kliencie

Profesjonalnie działająca firma doradcza będzie miała w swoich zasadach pracy jednej szczególny punkt – jest nim praca dla dobra klienta. Przez okres realizacji projektu, firma doradcza jest swoistym „adwokatem” klienta. Do jej zadań należy wypracowywanie rozwiązań, które pozwolą na maksymalizowanie korzyści dla klienta. Skoncentrowanie na kliencie oznacza również partnerskie traktowanie. W końcu jest to wspólna „podróż” w doskonalenie firmy klienta. Profesjonalny doradca biznesowy, dla którego wykonywanie projektów doradczych jest pasją, ma to „we krwi”. Praktyka pokazuje, że klienci to dostrzegają i doceniają. To również buduje zaufanie u klienta.

Jakiego typu problemy ma do rozwiązania firma konsultingowa?

Zakres problemów do rozwiązania. Firma doradcza, firma konsultingowa, firma consultingowa, doradca biznesowy. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Doradca biznesowy ma za zadanie zaproponować rozwiązanie problemu klienta, a następnie wesprzeć klienta w procesie wdrożenia rozwiązania w życie. Jest to wartość dodana, jaką firma konsultingowa wnosi do firmy klienta. Może ona dotyczyć wielu obszarów, bowiem doradztwo biznesowe jest kategorią bardzo pojemną. Generalnie można podzielić doradztwo biznesowe na trzy kluczowe zakresy. Pierwsze z nich to operacyjne doradztwo biznesowe, polegające na wsparciu firm w stosunkowo prostych sprawach (np. wsparcie w procesach ocen pracowników, przeprowadzeniu szkolenia, doradztwo w negocjacjach). Kolejnym obszarem o wyższym poziomie zaawansowania jest taktyczne doradztwo biznesowe. Dotyczy ono wdrażania programów doskonalenia firmy, wsparcie podczas realizowania strategii, różnego rodzaju działania optymalizujące produkcję, maksymalizujące sprawność sił sprzedaży. Najbardziej prestiżowym obszarem aktywności firm doradczych jest strategiczne doradztwo biznesowe. Firma konsultingowa wykonująca ten zakres prac ściśle współpracuje z radami nadzorczymi, zarządami i kluczowymi managerami. Zakres doradztwa biznesowego jest więc bardzo szeroki.

Firma doradcza zaczyna prace od właściwego zrozumienia problemu

Firma doradcza musi zrozumieć problemu klienta. Firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Klienci zgłaszając się do doradcy biznesowego, przedstawiają swoje rozumienie problemu, a czasami też prawdopodobne przyczyny. Każdy ma prawo do swojej diagnozy i klienci mają własny punkt widzenia. Jednak profesjonalny doradca biznesowy powinien zdawać sobie sprawę, że jest to jedynie „wywoławcze” przedstawienie problemu i jego przyczyn. Zazwyczaj przyczyny problemu są dużo bardziej złożone i powstały dużo wcześniej. Firma doradcza powinna ustalić, co jest przyczyną, a co jej skutkiem. Wbrew pozorom czasami to nie jest takie oczywiste. Aby nie wpaść w pułapkę błędnego koła, firma konsultingowa powinna rozszerzyć krąg prac audytorskich. Jeżeli firma doradcza zbyt wąsko będzie rozumiała źródła powstawania problemu, istnieje ryzyko, że nie wypracuje skutecznych rozwiązań. Praktyka pokazuje, że najczęściej nie da się wyizolować problemu. Za jego powstanie odpowiada zestaw przyczyn. Wszystko jest powiązane. Firma doradcza powinna umiejętnie wyjaśnić klientowi złożoność problemu. Dzięki temu firma konsultingowa łatwiej przekona klienta do proponowanych rozwiązań i sprawniej będzie przebiegał proces wdrożeniowy. Finalnie będzie to korzystne dla obu stron.

Firma doradcza zawsze znajduje się pod presją zadań i czasu

Firma doradcza stoi pod presją zadań i czasu. Firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Firma konsultingowa zatrudnia doradców, aby rozwiązywali problemy klientów. Stare przysłowie mówi, że jeżeli ktoś chce, aby coś zostało zrobione, należy to zlecić najbardziej zapracowanej osobie. Oczywiście jest w tym sporo przesady, ale też i odrobinę prawdy. Doradca biznesowy pracuje pod presją czasu. Firma doradcza zawarła kontrakt z klientem, ustaliła problem do rozwiązania i naznaczyła czas. Zegarek bezlitośnie odmierza czas i rozwiązanie trzeba znaleźć. To sprawia, że doradca biznesowy intensywnie identyfikuje problem, rozważa różne alternatywy i nie dopuszcza myśli, że „coś się nie da”. Na szczęście wieloletnie doświadczenie, znajomość metod analitycznych, umiejętność spojrzenia zarówno szczegółowego jak i z szerszej perspektywy – to wszystko ułatwia im pracę. Doradca musi mieć takie podejście, ponieważ firma doradcza wymaga pracy nastawionej na cel, którym jest udzielenie pomocy klientowi.

Czym musi się charakteryzować profesjonalny doradca biznesowy?

Profesjonalny doradca biznesowy. Firma doradcza, firma konsultingowa, firma consultingowa. Doradztwo biznesowe i usługi doradcze dla firm

Doradztwo biznesowe to specyficzny rodzaj działalności. Firma doradcza otrzymuje zadania opracowania i wdrożenia usprawnień, z którymi klienci nie potrafią sobie sami poradzić lub wolę to zlecić wyspecjalizowanej firmie. W wykonywaniu tych zadań firma doradcza opiera się na doświadczonych pracownikach, którzy muszą mieć specjalistyczne umiejętności. Aby stać się profesjonalnym doradcą biznesowym konieczne jest zdobycie długoletnich doświadczeń w realizacji dużej liczby projektów doradczych. Początkowo przez kilka lat młody doradca biznesowy wykonuje swoją pracę pod kontrolą doświadczonego kolegi (zgodnie z relacją „mistrz-czeladnik”). Później stopniowo realizuje projekty samodzielnie, aż z czasem sam stanie się mistrzem w swoim fachu. W branży doradczej, podobnie jak w innych zawodach wymagających doświadczeń i wiedzy, można powiedzieć, że po 8-10 latach doradca biznesowy staje się doświadczonym konsultantem, a po 15-20 latach – mistrzem w swoim fachu. Oczywiście jest to jedynie jakiś punkt odniesienia, bazujący na praktyce doradczej. Wiele zależy od predyspozycji osobistych doradcy („czeladnika”), realizowanych projektach i samego „mistrza”. Niestety doradztwo biznesowe wymaga umiejętności, których szkoły biznesu nie uczą. Problem w tym, że młodzi konsultanci, świeżo upieczeni absolwenci wyższych uczelni, nie mają aż tyle cierpliwości. Już na starcie wydaje im się, że są przygotowani do roli doradcy biznesowego, a tu okazuje się, że przed nimi lata praktyki. To sprawia, że firma konsultingowa jest dla większości z nich jedynie, punktem startu i przystankiem na drodze do dalszej kariery. Po 2-3 latach odchodzą, najczęściej do firm z innych branż. Dlatego dla klientów ważniejsze jest nie to, jaka firma konsultingowa wykonuje projekt, ale jaki doradca biznesowy został przez nią delegowany do wykonania projektu. Zawsze należy sprawdzać doświadczenia konsultanta wykonującego projekt.

Na koniec …

Każda firma konsultingowa ma swoją specyfikę. Taki jest ten rynek. Dlatego trudno jest w krótkim materiale przedstawić wszystkie wymiary i odcienie doradztwa biznesowego. Jednak nawet tak nieduży zestaw wskazówek, wniosków czy refleksji, opartych na setkach projektów doradczych, może ułatwić podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej firmy doradczej, ułatwić zrozumienie specyfiki pracy i lepsze poukładanie współpracy.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz zwiększyć skuteczność działania firmy

Oferta - firma doradcza, firma konsultingowa, doradztwo w zakresie sprzedaży, wzrost sprzedaży, zwiększnie sprzedaży, jak zwiększyć sprzedaż

Jeśli przedstawione problemy są dla Ciebie ważne i chcesz zwiększyć skuteczność działania Twojej firmy - zadzwoń do nas lub wyślij e-maila. Gdy wyślesz nam e-maila - oddzwonimy do Ciebie. Po rozmowie będziemy mogli wysłać Tobie szczegółową ofertę z zakresem prac i ceną. Gwarantujemy, że zarówno kontakt jak i oferta do niczego Ciebie nie zobowiązuje.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400 lub (22) 669-27-15
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl